Read Power & Civility by Norbert Elias Edmund F.N. Jephcott Online

power-civility

This is Volume 2 of Elias's The Civilizing Process. In it, Elias widens his scope to examine the social, economic, and political changes in European society from the time of Charlemagne to the twentieth century and constructs a highly original theory of the formation of the state and the growth of power. His explanation of the social process by which the private power monoThis is Volume 2 of Elias's The Civilizing Process. In it, Elias widens his scope to examine the social, economic, and political changes in European society from the time of Charlemagne to the twentieth century and constructs a highly original theory of the formation of the state and the growth of power. His explanation of the social process by which the private power monopoly of kings turned into the public power monopoly of the modern nation-state concludes with a stunning synopsis proposing the beginnings of a theory of the process of civilization....

Title : Power & Civility
Author :
Rating :
ISBN : 9780394711348
Format Type : Paperback
Number of Pages : 376 Pages
Status : Available For Download
Last checked : 21 Minutes ago!

Power & Civility Reviews

  • Kris
    2019-02-16 22:18

    "[S]chémata chování naší společnosti, která jsou jedinci odmalička vštěpována jako druhá přirozenost a udržována v něm při životě mocnou, zpočátku vždy striktně organizovanou společenskou kontrolou, je třeba chápat nejen v jejich lidských a mimohistorických významech, nýbrž jako cosi historicky vzniknuvšího, tedy z celkové souvislosti západní historie, ze specifických forem vztahů, které se vytvářejí v jejím průběhu, a z tlaků provázanosti, které se přetvářejí a rozvíjejí."V druhém díle Elias zasazuje proces civilizace do politického a hospodářského kontextu. Jeho argumentem je, že civilizace, jakožto zjemňování chování, je úzce spojena se zvyšováním provázanosti a vzájemné závislosti jednotlivých skupin ve společnosti a jejích vrstev, které se objevuje při rozpadání feudálního systému a sílí při vytváření daňového a mocenského monopolu. V poslední pod kapitole výklad vztahuje k moderním dějinám a 20. století. Vzhledem k tomu, že se mi zdá, že společnost zrovna prochází proměnou vztahů a vnímání toho, co je a co není normální, a zároveň s různými novými nebo obnovenými tendencemi v demokracii, považuji Eliasův výklad za nejen zajímavý a hodnotný, ale také stále současný. Četla jsem i první díl, který se sice týká spíš individuálního a jazykového vlivu a projevu procesu civilizace, ale i tak se ke konci už začal text opakovat. Druhý díl oproti prvnímu také obsahuje podstatně více dat a událostí z historie, podstatně méně ukázek dobových textů. Pro rychlý náhled do celého výkladu podle mě stačí kapitola SHRNUTÍ: NÁSTIN TEORIE CIVILIZACE.